පුවත් සහ සිදුවීම්

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා - www.epid.gov.lk/web/index.php?lang=si කොරෝනා වෛරසය පිළිබද ප්‍රශ්ණ හා පිළිතුරු - http://www.epid.gov.lk/web/images/pdf/Circulars/Corona_virus/2019-ncov_qa_sinhala.pdf  

පුවත් සහ සිදුවීම්

 • Secretariat Halt
 • කොම්පඤ්ඤවීදිය
 • කොල්ලුපිටිය
 • බම්බලපිටිය
 • වැල්ලවත්ත
 • දෙහිවල
 • ගල්කිස්ස
 • රත්මලාන
 • අඟුලාන
 • ලුනාව
 • මොරටුව
 • කොරලවැල්ල
 • එගොඩ උයන
 • බේස්ලයින් පාර
 • කෝට්ට පාර
 • නාරහේන්පිට
 • කිරුළපන
 • නුගේගොඩ
 • උඩහමුල්ල
 • නාවින්න
 • මහරගම
 • පන්නිපිටිය
 • කොට්ටාව
 • Malapalle
 • හෝමාගම
 • පනාගොඩ
 • මීගොඩ
 • වටරැක
 • පාදුක්ක
 • අරුක්වත්ත
 • අංගම්පිටිය
 • Pinnawela
 • Gammana
 • Morakale
 • Waga
 • Kadugoda
 • Arapangama
 • කොස්ගම
 • අලුත් අම්බලම
 • මිරිස්වත්ත
 • හිඟුරල
 • පුවක්පිටිය
 • පුවක්පිටිය හන්දිය
 • Kindiwela
 • අවිස්සාවේල්ල
 • කොළඹ කොටුව
 • මරදාන
 • දෙමටගොඩ