පුවත් සහ සිදුවීම්

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ උපාධිධාරීන් 1168 දෙනෙකුට රැකියා    රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් සඳහා රජයේ රැකියා ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙලේ දෙවන අදියර යටතේ උපාධි ධාරීන් 16800 දෙනෙකු සඳහා උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභී පත්වීම් ලබා දෙන අතර ඒ...

පිටබැද්දර ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයට නව ගොඩනැගිල්ලක් පිටබැද්දර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය අඩුපාඩුවක්ව පැවති ඉඩ පහසුකම් තව දුරටත් පුළුල් කිරීම සඳහා ඉදිකිරීමට යෝජිත නව පස්මහල් පරිපාලන ගොඩනැගිල්ලට මුල්ගල තැබීම මාතර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු...

පුවත් සහ සිදුවීම්

 • Secretariat Halt
 • කොම්පඤ්ඤවීදිය
 • කොල්ලුපිටිය
 • බම්බලපිටිය
 • වැල්ලවත්ත
 • දෙහිවල
 • ගල්කිස්ස
 • රත්මලාන
 • අඟුලාන
 • ලුනාව
 • මොරටුව
 • කොරලවැල්ල
 • එගොඩ උයන
 • බේස්ලයින් පාර
 • කෝට්ට පාර
 • නාරහේන්පිට
 • කිරුළපන
 • නුගේගොඩ
 • උඩහමුල්ල
 • නාවින්න
 • මහරගම
 • පන්නිපිටිය
 • කොට්ටාව
 • Malapalle
 • හෝමාගම
 • පනාගොඩ
 • මීගොඩ
 • වටරැක
 • පාදුක්ක
 • අරුක්වත්ත
 • අංගම්පිටිය
 • Pinnawela
 • Gammana
 • Morakale
 • Waga
 • Kadugoda
 • Arapangama
 • කොස්ගම
 • අලුත් අම්බලම
 • මිරිස්වත්ත
 • හිඟුරල
 • පුවක්පිටිය
 • පුවක්පිටිය හන්දිය
 • Kindiwela
 • අවිස්සාවේල්ල
 • කොළඹ කොටුව
 • මරදාන
 • දෙමටගොඩ