පුවත් සහ සිදුවීම්

නිල්වලා සුභාවිත ගී දැහැන පෙබරවාරි 23 වැනිදා මාතර රුහුණ විශ්ව විද්‍යාලීය රබීන්ද්‍රනාත් තාගෝර් ශ්‍රවණාගාරයේ දී මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලීය සුබසාධක සංගමයට අධාර පිණිස සංවිධානය කරනු ලබන නිල්වලා සුභාවිත ගී දැහැන...

මාතර දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව පෙබරවාරි 13 වැනිදා රැස්වේ මාතර දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කම්ටු රැස්වීම කමිටුවේ සභාපති මාතර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නිරෝෂන් ප්‍රේමරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පෙබරවාරි 13 වැනිදා පෙ. ව. 9.30 ට...

නිල්වලා සුභාවිත ගී දැහැන පෙබරවාරි 23 වැනිදා මාතර රුහුණ විශ්ව විද්‍යාලීය රබීන්ද්‍රනාත් තාගෝර් ශ්‍රවණාගාරයේ දී

මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලීය සුබසාධක සංගමයට අධාර පිණිස සංවිධානය කරනු ලබන නිල්වලා සුභාවිත ගී දැහැන දෙවන ප්‍රසංගය 2020 පෙබරවාරි 23 ඉරිදා දින සවස 6.30 ට මාතර රුහුණ විශ්ව විද්‍යාලීය රබීන්ද්‍රනාත් තාගෝර් ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්වේ.

මෙම ගී දැහැන සඳහා ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී සුනිල් එදිරිසිංහ මහතා, ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී කරුණාර්න දිවුල්ගනේ මහතා සහ ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පිනී ශෂිකා නිසංසලා මහත්මිය ගායනයෙන් දායක වෙති. සංගීතය සැපයීම සංගීත විශාරද මනෝජ් පීරිස් මහතා ප්‍රමුඛ වාද්‍ය වෘන්දය මගින් සිදු කරනු ලබන අතර ප්‍රවීණ නිවේදක වසන්ත රෝහණ මහතා නිවේදන කටයුතු සිදු කරයි.

මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රදීප් රත්නායක මහතාගේ සංකල්පයක් අනුව මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලීය සුබසාධක සංගමය මගින් නිල්වලා සුභාවිත ගී දැහැන දෙවන සංගීත ප්‍රසංගය සංවිධානය කරයි.