පුවත් සහ සිදුවීම්

නිල්වලා සුභාවිත ගී දැහැන පෙබරවාරි 23 වැනිදා මාතර රුහුණ විශ්ව විද්‍යාලීය රබීන්ද්‍රනාත් තාගෝර් ශ්‍රවණාගාරයේ දී මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලීය සුබසාධක සංගමයට අධාර පිණිස සංවිධානය කරනු ලබන නිල්වලා සුභාවිත ගී දැහැන...

මාතර දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව පෙබරවාරි 13 වැනිදා රැස්වේ මාතර දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කම්ටු රැස්වීම කමිටුවේ සභාපති මාතර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නිරෝෂන් ප්‍රේමරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පෙබරවාරි 13 වැනිදා පෙ. ව. 9.30 ට...

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රය සඳහා 2020 – 2025 උපායමාර්ගික සැලැස්ම සකස් කෙරේ

සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයට සමගාමීව මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය විධිමත් පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා විවිධ ක්ෂේත්‍ර වලට අදාළව 2020 – 2025 සඳහා උපායමාර්ගික සංවර්ධන සැලැස්මක් සකස් කිරීමට මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රදීප් රත්නායක මහතාගේ මගපෙන්වීම යටතේ කටයුතු කෙරේ. ඒ අනුව කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයට අදාළව සංවර්ධන උපායමාර්ගික සැලැස්ම සකස් කිරීම මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රදීප් රත්නායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලීය ගාමිණී ජයසේකර ශ්‍රවණාගාරයේ දී සිදු කෙරිණි.

කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ විවිධ අංශ වලට අදාළව දැනට පවතින තත්ත්වය හා ගැටළු පිළිබඳව ද අවධානය යොමු කරමින් ඉදිරි සැලසුම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සිදු විය.

පොල් වගාව වෙනුවෙන් පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය, පොල් පර්යේෂණ ආයතනය, වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය, පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය, වෙළඳ හා වාණිජ මණ්ඩලය, දකුණු පළාත් සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය හා ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මෙහි දී දායකත්වය සපයන ලදි.

තේ වගාව වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය, කුඩා තේවතු සංවර්ධන අධිකාරිය, තේ පර්යේෂණ ආයතනය, කුඩා තේ සහ රබර් වතු පුනර්ජීවන ව්‍යාපෘතිය, ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය, දකුණු පළාත් සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව, දිස්ත්‍රික් ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම් අංශය, වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, පහතරට වැවිලි කරුවන්ගේ සංගමය, අමු තේ දළු එකතු කරන්නන්ගේ සංගමය, කුඩා තේ වතු හිමියන්ගේ සංගමය, තේ කර්මාන්ත ශාලා හිමියන්ගේ සංගමය හා පුද්ගලික තේ සංගම් සහාය විය.

අපනයන කෘෂි භෝග වෙනුවෙන් අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, කුරුඳු පර්යේෂණ ආයතනය, කාර්මික සංවරධන මණ්ඩලය හා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය දායක විය.

වී වගාව වෙනුවෙන් දකුණු පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය, ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, පහතරට වී පර්යේෂණ ආයතනය, බීජ සහතික කිරීමේ සේවය, බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය කාර්යාලය, වී පර්යේෂණ ආයතනය, ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය, කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලය, ජලජීවී වගා ව්‍යාපෘති කාර්යාලය, පළාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව, මහා වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව, කලාප වාරිමාර්ග කාර්යාලය හා දිස්ත්‍රික් ගොවි සංවිධාන බල මණ්ඩලය සහාය දැක්වී ය.

රුහුණ විශ්ව විද්‍යාලයීය කෘෂිකර්ම පීඨයේ පීඨාධිපති, මාතර අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් කසුන් එස්.කේ.වැල්ලහේවා මහතා, මාතර අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම්) නිශාන් පතිරණ මහතා ඇතුළු පිරිසක් මේ අවස්ථාවට සහභාගි වී සිටියහ.

මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලීය කෘෂිකර්ම අංශය හා ක්‍රමසම්පාදන අංශය වැඩසටහන සංවිධානය කරන ලදි.