මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ක්ෂේත්‍ර රැසකට විධිමත් සංවර්ධන සැලසුම්
=========================================
මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ක්ෂේත්‍ර රැසක් වෙනුවෙන් දීර්ඝ කාලීනව ක්‍රියාත්මක කළ හැකි විධිමත් සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරීමට මාතර දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීමේ දී තීරණය කෙරිණි.

ඒ අනුව දිස්ත්‍රික් නගර සංවර්ධන සැලැස්ම, දිස්ත්‍රික් සංචාරක සංවර්ධන සැලැස්ම, දිස්ත්‍රික් කසළ කලමණාකරණ සැලැස්ම, දිස්ත්‍රික් වාරිමාර්ග සංවර්ධන සැලැස්ම, පානීය ජල සැපයුම් සඳහා වූ දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන සැලැස්ම, දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම සැලැස්ම, දිස්ත්‍රික් සත්ත්ව පාලන සැලැස්ම මේ වන විටත් සකස් කර ඇති අතර ඉදිරියේ දී දිස්ත්‍රික්කයේ අධ්‍යාපන සංවර්ධන සැලැස්මක් ද සකස් කිරීමට යෝජනා විය.

මාතර දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව කමිටුවේ සම සභාපති වරුන් වන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි නිපුණ රණවක මහතාගේ සහ දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය විලියම් විජේසිංහ ගමගේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ (29) දින මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයීය ගාමිණී ජයසේකර ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විණි.

මෙහි දී “සපිරි ගමක්” ජනතා සහභාගිත්ව වැඩසටහන, ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වැඩසටහන, විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටහන, නිල්වලා නගර සංවර්ධන වැඩසටහන, ගම්පෙරළිය වැඩසටහන, සමෘද්ධි සංවර්ධන වැඩසටහන, දිස්ත්‍රික්කයේ ආරක්ෂක තත්ත්වය, ආපදා අවම කිරීමේ යොජිත ව්‍යාපෘති හා දිස්ත්‍රික්කයේ ආපදා තත්ත්වය, ඩෙංගු මර්දන හා කොරොනා මර්දන වැඩසටහන, නීති ආධාර කොමිෂන් සභාව, දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ග දිගුව ව්‍යාපෘතිය, මාර්ග සංවර්ධන කටයුතු, පළාත් පාලන කටයුතු, නගර සංවර්ධන කටයුතු, අධ්‍යාපන සංවර්ධන කටයුතු, සෞඛ්‍ය සේවා කටයුතු, ජල සම්පාදන කටයුතු හා මාතර ජලසම්පාදන ව්‍යාපෘතියේ හතරවන අදියර, විදුලිය සංවර්ධන කටයුතු, මහාමාර්ග සංවර්ධන කටයුතු, කෘෂිකර්ම සංවර්ධන කටයුතු, ධීවර සංවර්ධන කටයුතු, ඉඩම් සංවර්ධන කටයුතු, ප්‍රවාහන කටයුතු, කර්මාන්ත සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ලදි.

මේ අවස්ථාවට ගරු කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මැතිතුමා, මාතර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විදුලි බල අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මැතිතුමා, මාතර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රාජ්‍ය අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මැතිතුමා, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වීරසුමන වීරසිංහ මැතිතුමා, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කරුණාදාස කොඩිතුවක්කු මැතිතුමා, සියලුම ප්‍රාදේශීය සභා සභාපතිවරු, පරිසර අධිකාරියේ සභාපති එස්. අමරසිංහ මහතා සහ මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රදීප් රත්නායක මහතා ඇතුළු මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් සහභාගි වී සිටියහ.

මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයීය ක්‍රමසම්පාදන අංශය රැස්වීම සංවිධානය කරන ලදි.